Як підготуватись до візиту Держпродспоживслужби?

У Державній регуляторній службі України пояснили, що потрібно врахувати при підготовці до перевірки інспекторами з Держпродспоживслужби.

Зокрема, потрібно зробити такі підготовчі дії:

 1. Відслідковувати наявність включення до плану перевірок (комплексний або план органу).
 2. Ознайомитись з уніфікованими формами актів, які повинні затвердити органи контролю.
 3. Знати:

до якої групи ризику відноситься суб’єкт господарювання;

які документи повинен мати контролер і як вони оформлюються;

періодичність і терміни проведення перевірок;

права суб’єкта господарювання під час перевірки.

 1. Мати журнал реєстрації перевірок та апаратуру для відеофіксації проведення перевірки.

Контролюючий орган, у свою чергу, для дотримання порядку проведення перевірки повинен підготувати та діяти на підставі наступних документів:

 1. Довгостроковий та річний план перевірок. Такий план публікується на сайті Держпродспоживслужби до 1 грудня року, що передує плановому. У річному плані не встановлюються строки початку перевірок, тільки періодичність їхнього проведення.
 2. Форми актів, складених за результатами проведення перевірки (Накази Мінагрополітики від 08.08.2019 № 447 та № 446).
 3. Попереднє письмове повідомлення суб’єкта господарювання про проведення перевірки (тільки у випадку аудиту (не пізніш, як за три дні до дня здійснення аудиту).
 4. Ознайомити оператора ринку з підставами для проведення заходу контролю з наданням копій документів та запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (у разі надання такого журналу оператором ринку).

Щодо строків та періодичності проведення перевірок:

Галузевим законодавством не встановлена тривалість проведення перевірок, але Законом встановлено, що строк здійснення планової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро- та малого підприємництва – 5 робочих днів.

Періодичність проведення перевірок описана в постанові КМУ від 31.10.2018 № 896  з урахуванням ризикоорієнтованого підходу.

У той же час позапланові перевірки відбуваються з такими особливостями:

 1. Проводяться виключно на визначених законом підставах (ч.1 статті 6 Закону та ч.4 статті 18 Закону про харчові продукти).
 2. Якщо перевірка відбувається за зверненням фізичної особи, тоді  необхідність її проведення не потрібно погоджувати з ЦОВВ, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) (Держпродспоживслужби).
 3. Коло питань перевірки теж обмежене – лише ті, які стали підставою для проведення перевірки.
 4. При проведенні такої перевірки інспектор обов’язково повинен надати для ознайомлення копію відповідного посвідчення (направлення) на проведення перевірки та здійснити запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (у разі надання такого журналу оператором ринку).
 5. Строки проведення перевірки.

Законом передбачено, що строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – 2 робочих днів.

Куди можна оскаржувати результати перевірки?

 1. До Державної регуляторної служби або суду – у випадку порушення контролюючим органом строків та процедурних норм, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 2. До центрального органу виконавчої влади, що формує політику у сфері безпечності та окремих показниках якості харчових продуктів (Держпродспоживслужби), або до суду – у випадку порушення контролюючим органом вимог Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

За матеріалами офіційного вебсайту Державної регуляторної служби України

Новое на сайте

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.