ГоловнаМСФЗОглядовий курс

Оглядовий курс

Обзорный курс

Програма розвитку для фінансистів, бухгалтерів, економістів: «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» ( "Нове в МСФЗ-2022: Міжнародні стандарти бухобліку") в м.Харкові у лютому- березні 2022 року!

Багато підприємств сьогодні здійснюють діяльність не тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку. Крім того, будь-яка фірма хоче бути приваблива для інвесторів і відкрита для розширення своїх ділових зв'язків і можливостей. В такому випадку підприємствам необхідно переходити на принципи обліку та звітності за Міжнародними стандартами (МСБО та МСФЗ), які регламентують принципи обліку, прийняті і зрозумілі користувачам звітності в усьому світі.

Також слід зазначити, що подача звітності по МСФО з 2012 року обов'язкове для акціонерних компаній. І питання переходу на Міжнародні стандарти обліку і звітності для товариств з обмеженою відповідальністю - швидше за все, тільки питання часу.

Нова редакція Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Закон про вдосконалення бухгалтерського обліку від 05.10.2017г. №2164-VIII), відповідає правилам складання, подання та оприлюднення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, встановленим Директивою ЄС №2013 / 34 / ЄС від 26 червня 2013 року, а саме:

Іншими словами, це електронне, формалізоване подання звітності:

На підставі вищевикладеного, запрошуємо на програму по МСФО.

Група до 10 чоловік.

Тривалість курсу - 25 годин.

Заняття починаються в міру комплектування групи від 7 слухачів.

Бізнес - тренер:

Матвієнко Наталія Петрівна - практикуючий бухгалтер; Професійна кваліфікація, сертифікат САР / CIPA; Диплом ДипІФР 2018 р .; Сертифікат аудитора 2018 р.

Оглядовий курс 29

Оглядовий курс 25

Обзорный курс 23

Обзорный курс -22

Обзорный курс -19

Обзорный курс -18

 

 

 

Обзорный курс -16

Обзорный курс-7

 

Обзорный курс -10

 Обзорный курс-9

Обзорный курс-3

Програма
Розклад занять
Місце проведення занять

Програма навчання  курсу:

"Нове в МСФЗ-2022: Міжнародні стандарти бухобліку "

(25 годин)

1-й день

1. Концептуальні засади для фінансової звітності

2. МСФЗ 1. Подання фінансової звітності

3. МСФЗ 8. Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки.

4. IFRS 13. Оцінка за справедливою вартістю.

5. IFRS 1 Застосування вперше

6. МСФЗ 7 Звіт про рух грошових коштів

7. МСФЗ 29. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

8. IFRS 8. Операційні сегменти

9. МСФЗ 10. Події після дати балансу

2-й день

1. МСФЗ 16. Основні засоби

2. МСФЗ 38. Нематеріальні активи

3. IFRS 6. Розвідка та оцінка мінеральних ресурсів (якщо буде запит - для видобувачів корисних копалин)

4. МСФЗ 40. Інвестиційна нерухомість.

5. IFRS 5. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність.

6. МСФЗ 36. Знецінення активів

7. МСФЗ 23. Витрати на позики

3-й день

1. МСФЗ 2. Запаси

2. IFRS 16. Оренда

3. IFRS 15. Виручка за контрактами з клієнтами

4. МСФЗ 41. Сільське господарство

5. МСФЗ 37. Оціночні зобов'язання

6. МСФЗ 21 Вплив змін валютних курсів.

7.МСФО 19. Винагорода співробітникам (якщо буде запит)

8.МСФО 26 Облік і звітність програм пенсійного забезпечення

 4-й день

1. IFRS 9. Фінансові інструменти

2. МСФЗ 7. Фінансові інструменти - визначення і оцінка

3. МСФЗ 32 Фінансовий інструменти - уявлення

4. МСФЗ 33. Прибуток на акцію (якщо буде запит у акціонерних товариств)

5. IFRS 2. Платежі з використанням акцій (якщо буде запит у акціонерних товариств)

6. МСФЗ 12. Податок на прибуток

7. МСФЗ 20. Облік державних грантів і розкриття інформації про урядової допомоги (пільги і дотації від держави).

 5-й день

1. IFRS 3 Об'єднання бізнесу

2. IFRS 10 Консолідована звітність

3. МСФЗ 27 Окрема фінансова звітність

4. МСФЗ 34. Проміжна фінансова звітність

5. МСФЗ 28 Інвестиції в асоційовані і спільні підприємства

6. IFRS 11 Спільна діяльність

7. IFRS 12 Розкриття інформації про участь в інших підприємствах

8. МСФЗ 24. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін.

Розклад занять за програмою «Підвищення кваліфікації бухгалтерів»:

"Нове в МСФЗ-2022: Міжнародні стандарти бухобліку "

Бізнес - тренер:

Матвієнко Наталія Петрівна - практикуючий бухгалтер; Професійна кваліфікація, сертифікат САР / CIPA; Диплом ДипІФР 2018 р .; Сертифікат аудитора 2018 р.

Розклад  складено за погодженням з групою

 1.  05.02.22р. (Субота)

09.00 - 14.00 (5 годин) 

 2.  12.02.22р. (Субота)

09.00 - 14.00 (5 годин

 3.  19.02.22р(Субота)

09.00 - 14.00 (5 годин

 4.  26.02.22р.(Субота)

09.00 - 14.00 (5 годин)

 5.  05.03.22р. (Субота)

09.00 - 14.00 (5 годин

                    Всього:

       25 годин

 Оглядовий курс 26

Обзорный курс -14

 

Обзорный курс -11

  

Обзорный курс

 

Обзорный курс-4

Місце проведення занять: з 5 лютого 2022 року

НЦ "Школа успішного бізнесу" - вул. Чернишевського, 46.

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання і докладна інформація

за телефонами(096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18,

напишіть нам: info@bbo.com.ua

Оглядовий курс 27

Обзорный курс-15

Обзорный курс-13

Обзорный курс -20

Наші випускники:

Оглядовий курс 28

Обзорный курс 24

Обзорный курс -21

Обзорный курс-17

 

Обзорный курс-5

  

Обзорный курс -12

 

 

Нове на сайті

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.