ГоловнаПідвищення кваліфікаціїШкола практики фінансового директора

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ"

ЗАПРОШУЄ з  30 березня по 12 травня  2021 року

на вебінари з підвищення кваліфікації

Школа практики фінансового директора

 

Школа фінансового директора - це комплексна програма з 12 онлайн-занять по 2,5 години (більше 30 годин), в рамках якої ви дізнаєтеся все: від впровадження управлінського обліку та бюджетування до аналізу діяльності компанії, управління та мотивації співробітників.

Лектори :

Школа практики фінансового директора 2 Немировський Ігор

 Керуючий партнер тренінгової та консалтингової компанії «Логолекс».
Спеціалізація: Стратегія. Підвищення ефективності і прибутковості бізнесу. Системний бізнес.

   Старожукова ІннаШкола практики фінансового директора 3

  Тренер-ПРАКТИК по розробці і впровадженню систем управлінського обліку і звітності (в ERP, 1с), бюджетування, оцінки результатів діяльності компанії за ключовими показниками ефективності, а також системи оплати праці за результатом KPI-мотивації.

ТРЕНІНГ для :

ПРОГРАМА ШКОЛИ

Школа практики фінансового директора

 12 днів/модулів=30 годин : 

 1.       30 березня (вівторок, 18:30 - 21:00)
 2.       31 березня (середа, 18:30 - 21:00)
 3.       6 квітня (вівторок, 18:30 - 21:00)
 4.       7 квітня (середа, 18:30 - 21:00)
 5.       13 квітня (вівторок, 18:30 - 21:00)
 6.       14 квітня (середа, 18:30 - 21:00)
 7.       20 квітня (вівторок, 18:30 - 21:00)
 8.       21 квітня (середа, 18:30 - 21:00)
 9.       27 квітня (вівторок, 18:30 - 21:00)
 10.       28 квітня (середа, 18:30 - 21:00)
 11.       11 травня (вівторок, 18:30 - 21:00)
 12.       12 травня (середа, 18:30 - 21:00)

 

 ПРОГРАМА ШКОЛИ:

Заняття 1, 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

 Модуль розглядається на кейсах компаній з дистрибуції, виробництва, послуг

1. Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу (ROE)

2. Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційний, EBIT і чистого прибутку

3. Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською / кредиторською заборгованостями

4. Рентабельність активів (ROA)

5. Операційний цикл і показники оборотності

6. Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності

7. Золоте правило економіки

8. Прибуток проти готівки. Різниця між потоком готівки і прибутком. Як зрозуміти де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей. Як гроші переміщаються в межах бізнесу.

9. Фінансова стійкість і ліквідність

 

Заняття 3, 4. ЯК СТВОРИТИ СИСТЕМУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 Модуль розглядається на прикладах документів: облікова політика, довідників

1. Яка інформація повинна бути в управлінському обліку , вимоги до неї зацікавлених осіб: Ген. директора, ТОП менеджменту, мідл - менеджменту

 • · Блок 1. Інформація по KPI бізнесу, компанії / бізнес-напрямків. ; головних KPI успіху
 • · Блок 2. Інформація по KPI транспортування
 • · Блок 3. Інформація по KPI роботи складів
 • · Блок 4. Інформація по KPI продажів
 • · Блок 5. Інформація по KPI в закупівлях

2. Як поєднати бухгалтерський і управлінський облік . Відмінності бухгалтерського та управлінського обліків · наскільки це можливо і чи потрібно це робити · основні відмінності управлінського обліку і бухгалтерського: відмінності в розрахунку прибутку, собівартості, витрати, доходи, які відмінності в довідниках, активах і пасивах і ін. · Створення карт перенесення даних з бухгалтерського обліку на управлінський план рахунків (mapping)

3. План впровадження управлінського обліку. Визначення ключових вимог до управлінського обліку. Чек-лист вимог до управлінського обліку

4. Розробка облікової політики, що має бути прописано

 · Типові господарські операції управлінського обліку

 • · Консолідація інформації
 • · Опис рахунків управлінського обліку
 • · Корпоративна валюта
 • · Метод обліку витрат: касовий, метод нарахування
 • · Облік основних засобів: первісна, залишкова вартість, методи амортизації
 • · Облік товарних залишків, правила формування собівартості, методи списання
 • · Облік дебіторської та кредиторської заборгованості, середньозважені відстрочки
 • · Облік доходів і витрат, відмінності затрат і витрат, капітальні та поточні; умовнозмінні і умовно-постійні та їх значення для аналізу прибутковості підприємства
 • · Класифікація витрат за місцями виникнення, носіями витрат, центрам фінансової відповідальності
 • · Облік курсових різниць
 • · Норми регламентних процедур: закриття рахунків, рознесення витрат, нарахування амортизації, тощо
 • · Довідники управлінського обліку

5. Кроки по впровадженню управлінського обліку

 

Заняття 5. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ і ОСНОВНІ УПРАВЛІНСЬКІ ЗВІТИ і ОСНОВНІ KPI

Модуль розглядається на прикладах управлінських звітів

1. 4 варіанти побудови управлінського обліку і як вибрати програмний продукт для ведення управлінського обліку. Чек - лист вибору програмного продукту

2. Основні процеси управлінського обліку

3. З чого починати постановку управлінського обліку, 7 рівнів розвитку компанії

4. Хто повинен відповідати за організацію процесів збору, обробки і проведення операцій в обліку

 • · Хто повинен відповідати за розробку форм первинних документів, терміни їх надання та відповідальних
 • · Хто повинен визначати облікову політику
 • · Хто повинен відповідати за облікові функції: хто і які документи повинен вносити в програму
 • · Хто повинен відповідати за склад, форми і наповнення управлінських звітів.

 5. Регламентація управлінського обліку: Графіки документообігу, Положення про фінансово-економічну службу, Приклади положень, Техкарт і регламентів

6. Правила управлінського обліку, про які не варто забувати

7. Кроки по впровадженню управлінського обліку

8. Управлінський Баланс - джерело інформації про інвестиції компанії і джерелах їх формування:

 · Балансова рівність, Аналіз балансу - чи нічого не загубилося

 • · Як отримати управлінський Баланс в програмі

9. Звіт про прибутки і збитки (ОПУ) - джерело інформації про економіку компанії:

 • · Проблема визнання доходів і витрат
 • · Формати звіту, Види діяльності. Витрати за видами діяльності

10. Звіт про рух грошових коштів (ОДДС) як інструмент управління грошовими потоками:

 • · Аналіз ефективності управління грошовими потоками
 • · Способи складання Звіту про рух грошових коштів: прямий і непрямий методи

11. Звіт за ключовими показниками ефективності для керівника або як за допомогою одного звіту оцінити результати діяльності компанії. Як перевірити коректність звітів, що Вам надаються. Взаємозв'язок трьох звітів і звіт по KPI для керівника

12. Управлінські звіти з бізнес процесів: продажу, транспортування, складування і зберігання (розглядаємо приклад)

 

 Заняття 6, 7. Прогнозування РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 10 ХВИЛИН і ПОБУДОВА ОПЕРАЦІЙНИХ БЮДЖЕТІВ

 Модуль розглядається на практичному прикладі в Ексель

1. У чому різниця між прогнозами і бюджетами

2. Серйозні розмови про ефективність: Куди ми прийдемо в майбутньому році, якщо нічого не будемо змінювати.

3. Що необхідно закласти в основу прогнозів і бюджетів: обмежувальні фактори, тенденції та гіпотези, три підходи до розрахунку планів

4. 6 підходів до планування продажів

5. Прогнозування і фінансова модель в 3-х сценаріях: прибутку, робочого капіталу та розрахунок потреби в фінансуванні бізнесу

6. Як управляти фінансовим показниками:

 · оборотністю активів,

 · маржею,

 · операційними витратами,

 · кредиторкою,

 · методи управління грошовими потоками

 • · управління середньозваженими показниками
 • · точка беззбитковості при різних значеннях продажів, маржі, витрат
 • · операційний і фінансовий леверидж
 • · ризики збільшення позикових коштів

7. Прогнозування на «0» основі для стартапів

8. Приклад, як вивільнити гроші з робочого капіталу

9. Вплив зниження рентабельності на можливості росту

10. Зростання цін і можливе зниження продажів

11. Зниження цін і необхідного зростання продажів

12. Побудова операційних бюджетів за 3 дні для 1 бізнес-напрямку (кейс)

 · Які вихідні дані і гіпотези потрібні для формування бюджетів

 · Майстер бюджет: Бюджет за прибутком, Бюджет по балансовому листу, Бюджет руху грошей, Прогноз по KPI

 • · Розрахунок потреби у фінансуванні
 • · Бюджет продажів з використанням індексу сезонності

 · Бюджет валового прибутку і собівартості реалізації

 • · Бюджет операційних витрат · Бюджет надходжень від клієнтів і дебіторської заборгованості
 • · Бюджет товарних залишків та закупівель
 • · Бюджет оплат постачальникам і кредиторської заборгованості
 • · Бюджет оплат операційних бюджетів
 • · Приклад планування товарних залишків, закупівель поставок з довгим плечем поставок

 

Заняття 8, 9. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ. ЯК КЕРУВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ БЮДЖЕТІВ

1. Ринок, тенденції та довгострокове планування

2. Як оперативно і ефективно управляти фінансовими результатами за допомогою бюджетів

3. Матриця фінансової відповідальності і Центри фінансової відповідальності (ЦФО). Хто за які показники відповідає в компанії. KPI і нормативи підрозділів

4. Приклад фінансової моделі по ЦФО як інструмент делегування фінансової відповідальності

5. Методики бюджетування. Бюджетування зверху вниз і знизу вгору. Формування директив для бюджетів: за доходами, видатками, складу, дебіторки, надходженню грошей, прибутку

6. Об'єкти бюджетування

7. Класифікатор бюджетів: Основні види бюджетів - операційні, інвестиційні та фінансові бюджети

8. Що вибрати статичний бюджет або гнучке планування

9. План впровадження бюджетного управління

10. Техніки формування бюджетів компанії підрозділів (приклад моделі в Ексель)

 • · Бюджет продажів, бюджет надходжень від клієнтів, бюджет дебіторської заборгованості
 • · Бюджет валового прибутку, бюджет товарних залишків, бюджет собівартості реалізації
 • · Бюджет закупівель за собівартістю і закупівельної вартості, бюджет оплат постачальникам, бюджету кредиторської заборгованості
 • · Бюджетування витрат на персонал, Бюджет виплат персоналу, Бюджет зобов'язань по виплатах персоналу
 • · Бюджет податків на фонд оплати праці (ФОП), бюджет виплат податків, бюджет зобов'язання по податках на ФОП Бюджет преміального фонду топ-менеджерів, бюджет виплат
 • · Бюджет витрат на відрядження
 • · Бюджет податків, бюджету фінансової діяльності, бюджет інвестиційної діяльності

11. Бюджети підрозділів. Бюджети по ЦФО (приклади бюджетів в Ексель)

 · Основні показники підрозділів. За що вони повинні відповідати. Як встановити директиви підрозділам

 • · Бюджети доходостворюючих підрозділів: Бюджет відділу продажів, служби маркетингу
 • · Бюджети сервісних підрозділів: Бюджет складу, транспортно-експедиційної служби, адміністративно-господарської служби, фінансової служби і бухгалтерії, бюджет ІТ, служби персоналу, управління

12. Схеми консолідації бюджетів по ЦФО в три фінансових бюджету

13. Приклад бюджетів виробництва

14. Планування і оцінка капітальних інвестицій

 

 Заняття 10. ЯК КЕРУВАТИ ПРИБУТКОМ. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

1. Роль фінансового директора, фінансового менеджера та фінансової служби в досягненні цілей компанії

 • · Особливо важливі функції фінансової служби
 • · Критерії ефективності роботи фінансової служби
 • · Управління бізнесом та фінансами за ключовими показниками (KPI)
 • · Основні фінансові елементи бізнесу як найважливіші «точки контролю»

 2. План-фактний аналіз і факторний аналіз

3. Контроль платежів

4. Фінансова політика на час кризи

5. АВС, XYZ аналіз продуктів, матриця оборотності - маржа. скорочення витрат на закупівлі

6. АВС аналіз прибутковості клієнтів, дебіторської заборгованості

7. ВС аналіз постачальників

8. АВС аналіз виробництва

9. BSC (система збалансованих показників) і важелі управління вартістю

10. Стратегічні можливості і бар'єри зростання

11. Довгострокові бюджети

 

Заняття 11. ЗВ'ЯЗОК ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ З KPI-мотивацією

 

1. Як визначити, хто і за які показники відповідає, як розробити KPI- мотивацію для компанії. Відповідальність менеджерів за доходи, витрати, прибуток. Відповідальність за оптимізацію оборотного капіталу

2. Як визначити зони відповідальності у фінансовій службі і бухгалтерії

3. Які KРІ встановити в фінансово-економічній службі і бухгалтерії

4. Як виміряти ефективність фінансової служби

5. Як розрахувати потребу в штаті

6. Як мотивувати себе і свій підрозділ: рівень професійного щастя і залученості

7. Переваги та недоліки зарплатної формули «% від продажів, маржі, прибутку»

8. Переваги і недоліки бонусної системи оплати праці

9. Як перейти від оплати «% від продажів» на бонусну систему

 

Заняття 12. МЕНЕДЖМЕНТ: ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Бачення розвитку фінансової служби: стратегічний і операційний рівень

2. Очікування зацікавлених сторін від роботи фінансової служби

3. Обов'язки фінансового директора операційний і стратегічний рівень

4. «Захоплення влади»

5. Золотий Стандарт посади

6. Цілі фінансової служби на 2021

 7. Особистий план розвитку і зони росту

8. Принципи роботи фінансового директора, які не варто порушувати

9. Компас стилів Власника бізнесу

10. Коло впливу, з ким необхідно вибудувати відносини ВЕБІНАРИ з 30 березня по  12 травня з 18.30 до 21.00

 12 днів/модулів=30 годин

Школа практики фінансового директора 1

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація

за телефонами : (096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18 

або пишіть нам info@bbo.com.ua

Наша мета - щоб наші тренінги, навчання, курси допомогли стати нашим слухачам найкращими професіоналами.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ».

Нове на сайті

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.