Школа бухгалтера-початківця 

Школа начинающего бухгалтера

 «ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ» запрошує Вас взяти участь в програмі: «Підвищення кваліфікації бухгалтерів»: модуль «Організація бухгалтерського обліку» - Програма курсу для бухгалтерів - початківців.

Даний курс розрахований на фахівців, які мають базову економічну освіту, проте не мають практичного досвіду ведення бухгалтерії, а також для тих, хто хоче освоїти для себе нову професію - бухгалтер і отримати перші практичні поради до досягнення цієї мети.

Цей курс базується виключно на практичному застосуванні всіх норм бухгалтерського обліку та чинного податкового законодавства.

 Після закінчення кожної теми будуть надаватися тестові завдання для самостійного виконання та обов'язковий розгляд правильних рішень и перші практичні поради до досягнення цієї мети.

Програма курсу побудована таким чином: від первинного оформлення господарських операцій до складання звітності підприємства - від простого до складного.

У  серпні- жовтні   2023 року:

Знати як правильно вести облік - це початок. Застосовувати ці знання на практиці - це крок до становлення професіонала.

 Стати професійним бухгалтером - це вміти зберігати і примножувати активи підприємства.

Школа начинающего бухгалтера 24

Школа начинающего бухгалтера 21

Школа начинающего бухгалтера 20


Школа начинающего бухгалтера

Переваги даного навчання:

Тривалість навчання - 24 астрономічних години.

 У курс навчання можуть бути внесені зміни за бажанням слухачів.

 Кожен слухач отримає навчально-практичні матеріали і сертифікат про прослуханий курс.

 Школа начинающего бухгалтера 21

Школа начинающего бухгалтера 11

Школа начинающего бухгалтера

Школа начинающего бухгалтера 10

Програма курсу:

 Блок 1 (2 години) Основи організації бухгалтерського обліку. Нормативно - правова база, що визначає порядок організації бухгалтерського обліку та її характеристика. Національні стандарти обліку і облікова політика.

Відповідальність за організацію обліку на підприємстві, права і зобов'язання бухгалтера.

Блок 2 (2 години) Документація, оцінка, інвентаризація калькуляція - елементи методу бухгалтерського обліку. Обов'язкові реквізити документів (первинних).

Школа начинающего бухгалтера 19

Блок 3 (2 години) Поняття балансу, його значення і використання в управлінні. Побудова балансу. Складові активу і пасиву. Балансове рівняння.

Особливість бухгалтерського балансу - поняття господарської операції. Балансові зміни, їх види. Вплив балансових змін на валюту балансу.

Блок 4 (2 години) Загальні поняття рахунків, подвійного запису. Взаємозв'язок рахунків з балансом: активні, пасивні, активно - пасивні рахунки. Особливості їх побудови. Синтетичні і аналітичні рахунки обліку.

Класифікація бухгалтерських рахунків за призначенням та структурою, їх характеристики.

Кореспонденція рахунків; бухгалтерські проводки. Види бухгалтерських проводок.

Блок 5 (4 години) Техніка бухгалтерського обліку. Облікові регістри і їх класифікація за різними ознаками. Види первинних документів та їх реквізити.

Школа начинающего бухгалтера 13

Блок 6 (6 годин) Облік господарських процесів: постачання, виробництво, збут, адміністративна діяльність.

Процес постачання: формування первісної вартості активів.

Процес виробництва: витрати, що включаються в собівартість виробництва, прямі і загальновиробничі витрати, розподіл ОПР, облік готової продукції.

Процес збуту: визначення моменту реалізації, визнання доходів від реалізації та собівартості реалізованих продукції, робіт, послуг, витрати на збут.

Адміністративна діяльність: склад адміністративних витрат.

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат. Порядок відображення записів по рахунках. Визначення фінансових результатів.

Блок 7 (2 години) Фінансова звітність: якісні характеристики і принципи складання звітності, призначення основних компонентів фінансової звітності. Форми звітності: Баланс. Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки.

В даний курс входить наскрізна задача - 4 години.

Школа бухгалтера - початківця 26

 Реєстрація на курс, а також Програми навчання висилаються по Вашому запиту зручним для Вас засобом.

Ольга Миколаївна тел.: +38(096)210 86 20, +38(099)214 67 72, +38(063)148 46 18.

E-mail: ziomenko1965@gmail.com

ОНЛАЙН Курс у  серпні-жовтні  2023 року.

 З собою мати: ручки, олівці з гумкою, маркери, КАЛЬКУЛЯТОР.

Школа бухгалтера - початківця 27

Школа начинающего бухгалтера 16

 Розклад навчання :

Zoom   1.  19.08.23г. (Суббота)  10:00 - 13:00 (3 часа)

Zoom   2.  26.08.23г. (Суббота)  10:00 - 13:00 (3 часа)

Zoom   3.  02.09.23г. (Суббота)  10:00 - 13:00 (3 часа)

Zoom   4.  09.09.23г. (Суббота)  10:00 - 13:00 (3 часа)

Zoom   5.  16.09.23г. (Суббота)  10:00 - 13:00 (3 часа)

Zoom   6.  23.09.23г. (Суббота)  10:00 - 13:00 (3 часа)

Zoom   7.  30.09.23г. (Суббота)  10:00 - 13:00 (3 часа)

Zoom   8.  07.10.23г. (Суббота)  10:00 - 13:00 (3 часа)

 Всього - 24 год.Школа начинающего бухгалтера 25

Школа начинающего бухгалтера 14

.Школа начинающего бухгалтера 12

Школа начинающего бухгалтера 9

Школа начинающего бухгалтера 5

Школа начинающего бухгалтера 6

Школа начинающего бухгалтера 7

Школа начинающего бухгалтера 8

Нове на сайті

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.