УПРАВЛІНСЬКИЙ облік

Управленческий учет

Курси підвищення кваліфікації бухгалтера - це не разовий акт, а планомірний розвиток особистості як фахівця і людину.

 Знати як правильно вести облік - це початок. Застосовувати ці знання на практиці - це крок до становлення професіонала. Стати професійним бухгалтером - це вміти зберігати і примножувати активи підприємства


Сьогодні мало бути просто бухгалтером, необхідно бути фахівцем, залученим у процес прийняття управлінських рішень в бізнесі.

 На відміну від фінансового і податкового обліку, які строго регламентовані стандартами і законодавством, управлінський облік ведеться відповідно до інформаційних потреб менеджменту конкретного підприємства. Тому існує безліч різних підходів до організації управлінського обліку на підприємстві, методам його ведення і навіть до самого визначення управлінського обліку.

Головна мета управлінського обліку на підприємстві - забезпечення керівництва максимально повною інформацією, необхідною для ефективної роботи. Часто впровадження управлінського обліку на підприємстві здійснюється з ініціативи вищого керівництва, якому не вистачає конкретної управлінської інформації.

 Розробка і впровадження системи обліку вимагають чимало зусиль і часу (на великих підприємствах цей процес може зайняти кілька місяців) і не відразу дають результати. Знадобиться час і на апробування системи, і на накопичення інформації, яка допоможе скорегувати систему управлінського обліку вже по ходу впровадження.

З 04 ВЕРЕСНЯ: Програма підвищення кваліфікації фахівців бухгалтерської та фінансової сфери - ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ - 60 годин-: Як розробити систему управлінського обліку. 

Управленческий учет 13

Управленческий учет 11

Управленческий учет 60часов

  Програма курсу:

       1. Сутність управлінського обліку (Управлінський облік, як система інформаційної підтримки управління)

       1.1. Поняття управлінського обліку.

       1.2. Користувачі фінансової інформації.

        1.3. Порівняння управлінського (внутрішнього) обліку та обліку, на підставі даних якого формується зовнішня звітність.

        1.4. Управлінський процес і роль бухгалтера в ньому.

         2. Управління витратами

          2.1.Понятие витрат.

 1. 2.2. Класифікація витрат для оцінки запасів.

  2.3. Класифікація витрат для планування і прийняття рішень. (Розгляд прикладів підготовки інформації для прийняття управлінських рішень: «Рішення про асортимент», «Рішення: Виробляти або купувати», «Рішення про спеціальне замовлення».)

  2.4. Класифікація витрат для контролю і управління.

  2.5. Облік витрат на матеріали, оплату праці та виробничих накладних витрат.

  2.6. Розподіл витрат. Традиційна модель. Сучасні методи.

  3. Вартість грошей у часі

  3.1. Складні відсотки. Дисконтування. Ануїтети.

  3.1. Облік вартості грошей при прийнятті управлінських рішень.

  4. Ухвалення довгострокових інвестиційних рішень - 4 заняття

  4.1. Процес прийняття інвестиційних рішень.

  4.2. Метод періоду окупності.

  4.3. Метод облікової норми прибутку.

  4.4. Метод дисконтованого періоду окупності.

  4.5. Метод чистої приведеної вартості.

  4.6. Метод внутрішньої норми рентабельності.

  4.7. Використання реальної і номінальної ставок дисконтування.

  4.8. Вплив оподаткування на прийняття інвестиційних рішень.

  5. Аналіз «Витрати-Обсяг продукції-Прибуток»

  5.1. Розрахунок точки беззбитковості в одиницях і в грошовому вираженні.

  5.2. Точка беззбитковості та цільова прибуток.

  5.3. Маржа безпеки.

  5.4. Операційний важіль.

  5.5. Обмеження CVP аналізу. Практичне застосування.

  6. Прийняття рішень по ціноутворенню

  6.1. Витратний і ринковий підходи.

  6.2. Ціноутворення спеціального замовлення.

  6.3. Стратегії ціноутворення.

  6.3. Трансферні ціни.

  7. Ризик і прибутковість

  8. Управління прибутковістю бізнесу

  8.1. Вплив структури витрат на результати діяльності.

  8.2. Використання операційного важеля.

  8.3. Використання фінансового важеля.

  8.4. Сукупний важіль.

   9. Аналіз відхилень

  9.1. Відхилення за матеріалами.

  9.2. Відхилення по трудовитратах.

  9.3. Відхилення по накладних витрат.

  9.4. Відхилення по продажам.

  9.5. Планові і операційні відхилення.

  9.6. Тлумачення відхилень.

  9.7. Взаємозв'язок відхилень.

   10. Крива навчання

   11. Планування

  11.1. Фінансове планування як інструмент реалізації стратегії підприємства.

  11.1.1. Етапи бюджетування.

  11.1.2. Головні завдання бюджетування.

  11.1.3.Составленіе бюджету (супроводжується розрахунком бюджетів).

  11.1.4. Прогнозування грошових потоків.

  11.1.5. Варіантний аналіз грошових потоків.

  11.1.6. Оцінка можливих відхилень

  11.1.7. Використання в аналізі різних сценаріїв руху грошових потоків.

   11.2. Бюджетне управління, як інструмент управління компанією.

  11.2.1. «Петля управління» бюджетного процесу.

  11.2.2. Компоненти системи бюджетування.

  11.2.3. Види і формати бюджетів. Бюджетний цикл.

  11.2.4. Кількісні, грошові, процентні показники.

  11.3. Діагностика та оптимізація організаційної структури підприємства. Побудова ефективної фінансової структури. Центри фінансової відповідальності.
  11.4. Організація і управління процесом бюджетування. Регламентуючі документи.
  11.5. Бюджетний контролінг. Попереджуючий контроль.
  12. Контроль і оцінка результатів діяльності
  12.1. Рівні аналізу результатів діяльності.
  12.2. Статичні бюджети, гнучкі бюджети.
  12.3. Управління відхиленнями від бюджетів.
  12.4. Види відхилень. Аналіз відхилень.

   13. Введення в Стратегічний управлінський облік

  13.1. Сучасна бізнес середовище.

  13.2. Огляд методів стратегічного управлінського обліку.

  13.3. Збалансована облікова відомість

Розклад занять складається з урахуванням побажань слухачів.

Передбачуваний регламент: 2 рази на тиждень

У вартість входить: навчання, роздаткові матеріали лектора, перевірка д / з, кава-паузи.

Після закінчення курсу видається Сертифікат «Школи успішного бізнесу».

 

Управленческий учет 10

УУ 60 часов

наші випускники

Управленческий учет 9Управленческий учет

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ:

вересень - листопад   2021 року:

Заняття проводяться:  м Харків, пл. Свободи - 8, оф. 402 м. "Університет"

 Управленческий учет 16

Управленческий учет 10

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація

за телефонами : (096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18 

або пишіть нам info@bbo.com.ua

З собою мати: ручки, олівці, гумки, маркери, КАЛЬКУЛЯТОР.

Управленческий учет 15

Переваги даного навчання :

Управленческий учет 14

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація  за телефонами

 (096)210 86 20,

 (099)214 67 72,

 (063) 148 46 18пишить нам: info@bbo.com.ua

 Управленческий учет 12

Новое на сайте

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.