УПРАВЛІНСЬКИЙ облік 

Управленческий учет

Курси підвищення кваліфікації бухгалтера - це не разовий акт, а планомірний розвиток особистості як фахівця і людину.

 Знати як правильно вести облік - це початок. Застосовувати ці знання на практиці - це крок до становлення професіонала. Стати професійним бухгалтером - це вміти зберігати і примножувати активи підприємства


Сьогодні мало бути просто бухгалтером, необхідно бути фахівцем, залученим у процес прийняття управлінських рішень в бізнесі.

 На відміну від фінансового і податкового обліку, які строго регламентовані стандартами і законодавством, управлінський облік ведеться відповідно до інформаційних потреб менеджменту конкретного підприємства. Тому існує безліч різних підходів до організації управлінського обліку на підприємстві, методам його ведення і навіть до самого визначення управлінського обліку.

Головна мета управлінського обліку на підприємстві - забезпечення керівництва максимально повною інформацією, необхідною для ефективної роботи. Часто впровадження управлінського обліку на підприємстві здійснюється з ініціативи вищого керівництва, якому не вистачає конкретної управлінської інформації.

 Розробка і впровадження системи обліку вимагають чимало зусиль і часу (на великих підприємствах цей процес може зайняти кілька місяців) і не відразу дають результати. Знадобиться час і на апробування системи, і на накопичення інформації, яка допоможе скорегувати систему управлінського обліку вже по ходу впровадження.

У жовтні 2021 року: Програма підвищення кваліфікації фахівців бухгалтерської та фінансової сфери - ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ - 60 годин-: Сутність управлінського обліку.  (Управлінський облік, як система інформаційної підтримки управління) 

Управленческий учет 13

Управленческий учет 11

Управленческий учет 60часов

  Програма курсу:

   Сутність управлінського обліку

 (Управлінський облік, як система інформаційної підтримки управління)

 1. Облік, контроль і управління витратами

1.1.Понятие витрат.

1.2. Класифікація витрат.

1.3. Облік витрат на матеріали.

1.4.Учет витрат на оплату праці.

1.5. Нарахування амортизації.

1.6. Облік накладних витрат.

1.7. Крива навчання.

1.8. Методи управління витратами

2. Розрахунок собівартості

 2.1. маржинальний метод

 2.2. Метод повного поглинання витрат

 2.3. Попроцессний метод (метод АВС)

 2.4. Метод обліку продуктивності

 2.5. Собівартість спільно виробленої продукції

 3. Аналіз відхилень.

 3.1. Відхилення за матеріалами.

 3.2. Відхилення по трудовитратах.

 3.3. Відхилення по накладних витрат.

 3.4. Відхилення в продажах.

 3.5. Планові і операційні відхилення.

 3.6. Тлумачення відхилень.

 3.7. Взаємозв'язок відхилень.

 3.8. Звірка плановою та фактичною прибутку.

 4. Аналіз Беззбитковості

 4.1. Розрахунок точки беззбитковості в одиницях і в грошовому вираженні.

 4.2. Точка беззбитковості та цільова прибуток.

 4.3. Маржа безпеки.

 4.4. Операційний важіль.

 4.5. Обмеження CVP аналізу. Практичне застосування

 5. Концепція релевантності

 5.1. Релевантність і прийняття управлінських рішень.

 5.2. Релевантні витрати на матеріали.

 5.3. Релевантні витрати на працю.

 5.4. Релевантні витрати з обслуговування обладнання.

 5.5. Релевантність і прийняття / відхилення контрактів.

 5.6. Короткострокові рішення.

 6. Прийняття рішень по ціноутворенню.

 6.1. Витратний і ринковий підходи.

 6.2. Ціноутворення спеціального замовлення.

 6.3. Стратегії ціноутворення.

 7. Управління прибутковістю бізнесу

 7.1. Вплив структури витрат на результати діяльності.

 7.2. Використання операційного важеля.

 7.3. Використання фінансового важеля.

 7.4. Сукупний важіль.

 7.5 Визначення оптимального асортименту.

 8.Контроль і оцінка результатів діяльності

 8.1. Рівні аналізу результатів діяльності.

 8.2. Центри фінансової відповідальності

 8.3. Показники RI, EVA, TSR.

 9. Трансферне ціноутворення

 9.1. Цілі трансфертного ціноутворення

 9.2. Методи встановлення трансфертних цін

 9.3. Міжнародне трансферне ціноутворення

 10. Вартість грошей у часі

 10.1. Складні відсотки. Дисконтування. Ануїтети.

 10.2. Облік вартості грошей при прийнятті управлінських рішень.

 11. Аналіз інвестиційних проектів.

 11.1. Процес прийняття інвестиційних рішень.

 11.2. Метод періоду окупності.

 11.3. Метод облікової норми прибутку.

 11.4. Метод дисконтованого періоду окупності.

 11.5. Метод чистої приведеної вартості.

 11.6. Метод внутрішньої норми рентабельності.

 11.7. Використання реальної і номінальної ставок дисконтування.

 11.8. Вплив оподаткування на прийняття інвестиційних рішень

  Розклад занять складається з урахуванням побажань слухачів.

Передбачуваний регламент: 2 рази на тиждень

У вартість входить: навчання, роздаткові матеріали лектора, перевірка д / з, кава-паузи.

Після закінчення курсу видається Сертифікат «Школи успішного бізнесу».

 

Управленческий учет 10

УУ 60 часов

наші випускники

Управленческий учет 9Управленческий учет

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ:

жовтень - листопад   2021 року:

Заняття проводяться:  м Харків, пл. Свободи - 8, оф. 402 м. "Університет"

 Управленческий учет 16

Управленческий учет 10

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація

за телефонами : (096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18 

або пишіть нам info@bbo.com.ua

З собою мати: ручки, олівці, гумки, маркери, КАЛЬКУЛЯТОР.

Управленческий учет 15

Переваги даного навчання :

Управленческий учет 14

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація  за телефонами

 (096)210 86 20,

 (099)214 67 72,

 (063) 148 46 18пишить нам: info@bbo.com.ua

 Управленческий учет 12

Нове на сайті

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.