ГоловнаПСБУНаціональні стандарти бухобліку

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ" Запрошує Вас на програму  "Бухоблік та фінансова звітність відповідно до НП (С) БО; Бухгалтерська Правда: аналіз змін до основного Закону Бухгалтерів ":

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», НПСБУ 1: вплив на бухгалтерську практику оновлень відповідно до Закону про вдосконалення бухгалтерського обліку від 05.10.2017 р №2164-VIII;

- Облікова директива ЄС і облікова політика підприємства: що потрібно знати.

Ми будемо збиратися і обговорювати складні моменти Стандартів і правильні підходи до їх застосування.

Национальные стандарты бухучета 1

Програма семінару
Розклад занять
Місце проведення занять
Форум у Харкові

Бухоблік і фінансова звітність відповідно до НП (С) БО;

Облікова директива ЄС і облікова політика підприємства: що потрібно знати.

ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ ПО НП (СБУ) - 20 годин

1. Общие требования к подготовке учетной политики предприятия. Организационная, методическая и технологическая  составляющие учетной политики. Учетные политики ориентированные на П(С)БУ, МСФО или Налоговый кодекс Украины.  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», НПСБУ 1: влияние на бухгалтерскую практику обновлений в соответствии с Законом о совершенствовании бухгалтерского учета от 05.10.2017 г. №2164-VIII

2. Структура и статус ПСБУ, цели, принципы и сфера применения. Цели финансовой и бухгалтерской отчетностей

НПСБУ 1  Формат финансовых отчетов в соответствии с  НПСБУ 1

3. Признание, оценка, учет и представление в отчетности необоротных нефинансовых активов

ПСБУ 7

Основные средства

ПСБУ 8

Нематериальные активы

ПСБУ 31

Финансовые расходы

ПСБУ 28

Уменьшение полезности активов

ПСБУ 32

Инвестиционная недвижимость

4. Формирование стоимости запасов, в т.ч. товарных, незавершенного производства, готовой продукции

ПСБУ 9

Запасы

ПСБУ 16

Расходы

5. Признание поступления экономических выгод и связанных с ними активов и обязательств

ПСБУ 15

Доход

ПСБУ 14

Аренда

ПСБУ 18

Строительные контракты

6. Учет и представление в отчетности инвестиций

ПСБУ 12

Финансовые инвестиции

ПСБУ 19

Объединение предприятий

ПСБУ 20

Консолидированная финансовая отчетность

7. Финансовые инструменты

ПСБУ 10

Дебиторская задолженность

ПСБУ 13

Финансовые инструменты

ПСБУ 34

Платежи на основе акций

8. Признание, оценка, учет и представление обязательств, резервов, и связанных с ними активов. Обязательства по выплатам работникам

ПСБУ 11

Обязательства

ПСБУ 26

Выплаты работникам

9. Налог на прибыль в финансовом учете ( ОНА и ОНО)

ПСБУ 17

Налог на прибыль

10. Требования к раскрытию информации в примечаниях к отдельным финансовым отчетам и к отчетности в целом. Дополнительная информация.

ПСБУ 21

Влияние изменений валютных курсов

ПСБУ 22

Влияние инфляции

ПСБУ 23

Раскрытие информации о связанных сторонах

ПСБУ 24

Прибыль на акцию

ПСБУ  29

Финансовая отчетность по сегментам

ПСБУ 27

Прекращаемая деятельность 

ПСБУ 25

Финансовая отчетность субъекта малого предпринимательства

11. Представление последствий изменения учетной политики, изменения учетных оценок и исправления учетных ошибок. в финансовой отчетности. 

ПСБУ 6

Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах

12. Отраслевые ПСБУ

ПСБУ 30

Биологические активы

ПСБУ 33 Расходы на разведку запасов полезных ископаемых

Розклад занять за програмою «Підвищення кваліфікації бухгалтерів»: Модуль «Облік та фінансова звітність відповідно до НП (С) БО»

   14.00 - 19.00 (5 годин)
   14.00 - 19.00 (5годин)
   14.00 - 19.00 (5годин)
   14.00 - 19.00 (5годин)
 Всього:       20 годин

Місце проведення занять: УЦ "Школа успішного бізнесу"

 Школа успішного бізнесу разом з представниками  Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України  та за участю Національної комісії цінних паперів та фондового ринку були учасниками регіонального Форуму «Складові довіри до звітності», який відбудвся  28.03.2019 року.

Метою тематичних секцій Форуму було: інформування керівництва та представників фінансових служб акціонерних товариств та відповідальних за складання та подання фінансової звітності за МСФЗ про нормативно – законодавчі вимоги, щодо розкриття інформації,форм звітності, з урахуванням електронного формату ХBRL, надання практичних порад стосовно складання звітності, а також висвітлення найактуальніших питань, які виникають під час практичного застосування МСФЗ.

Участі у семінарі взяли також керівники товариств, фінансові менеджери, головні бухгалтери, аудитори та відповідальні за складання та подання фінансової звітності за МСФЗ акціонерних товариств.

Регіональний Форум 28.03.2019

 

 форум-3

 

 форум-4

 

03квітня 2018 року  Харківський офіс Європейської Бізнес Асоціації у рамках Податково-фінансового комітету та міжнародна аудиторська компанія BDO провели Форуму IFRS Ukraine: «На шляху до якісноїзвітності за МСФЗ» (Практичне впровадження Законів № 2164-19 та № 2258-19. Фокус на МСФЗ. Застереження та поради).

Були розглянуті декілька важливих питаннь:

1. Регуляторні вимоги щодо виконання Закону України №996-14 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні зі змінами та доповненнями від 01.01.2018р.
2. Зміни та доповнення до МСФЗ. Майбутні вимоги до фінансової звітності. Новий звіт аудитора
3. Поради від практиків щодо застосування МСФЗ

форум

форум2Група до 10 осіб.  

Тривалість 20 годин - 4 заняття по 5 годин.

Национальные стандарты бухучета 2

 


Нове на сайті

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.