ГлавнаяПовышение квалификации БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЛЯ ЮРИСТІВ

В современном мире все меняется очень быстро, поэтому повышение квалификации периодически необходимо проходить всем специалистам. Меняется законодательство, информационное обеспечение, методы работы, а значит нужно ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ, шаг за шагом поднимаясь по карьерной лестнице!

В современных условиях важно быть быстрее большинства - специалисты, которые сейчас пройдут обучение и получат "практический" диплом, имеют высокие шансы успешно внедрить знания на практике и стать лидерами в своей работе уже в ближайшем будущем.

Курсы повышения квалификации – это не разовый акт, а планомерное развитие личности как специалиста и человека. Наш учебный центр "Школа успешного бизнеса" постарался  «собрать» лучших преподавателей и тренеров, увлеченных  своей профессией, чтобы вы  могли начать вместе с нами свое восхождение по карьерной лестнице, чтобы ваш бизнес стал успешным!

Повышение квалификации в нашем учебном центре позволит Вам всегда быть в курсе последних тенденций. 

Приглашаем на практический курс 

  «БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ ДЛЯ  ЮРИСТОВ» :БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ ЮРИСТОВ-2

 30 июля  с 14:00 до 19:00

31 июля   с  09:00 до  19:00

1 августа   с  09:00 до 17: 00

  

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ»           

  по телефонам: (096)210 86 20, (099)214 67 72, (063) 148 46 18  Ольга Зиоменко

 по E-mail:  info@bbo.com.uaziomenko1965@gmail.com , oziomenko@ukr.net

  Лектора программы: сертифицированные преподаватели - сертификаты CAP/CIPA, ACCA, CIMA, Диплом IPFM; практикующие финансисты и юристы, члены Федерации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Украины.

Администратор программы: Директор «Школы успешного бизнеса», член ФПБАУ - Ольга Зиоменко

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий слушателей.

В стоимость входит: обучение, раздаточные материалы лектора, проверка д/з, кофе-паузы.

После окончания курса выдается Сертификат «Школы успешного бизнеса».

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО ОБУЧЕНИЯ:

 ПРИГЛАШАЕМ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ШКОЛА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА.

РЕГИСТРАЦИЯ на обучение и подробная информация
по телефонам: (096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18.

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ ЮРИСТОВ -3

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ ЮРИСТОВ

 Место проведения: 

УЦ "Школа успешного бизнеса" (пл. Свободы, 8 оф.402) 

РЕГИСТРАЦИЯ на обучение и подробная информация
по телефонам
(096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18,

пишите нам: info@bbo.com.ua

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ШКОЛА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА.

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

ДЕНЬ 1.   Букви та склади, що в бухгалтерському сенсі означає: рахунки, проведення та виправлення помилок.

1. Почнемо з початку: що таке рахунок і субрахунок, дебетові та кредитові рахунки. 
2. Політаємо? Помалюємо літачки: проведення по рахунку та певні особливості окремих проведень. 
3. Ой! Помилочка… Нічого страшного не сталось. Все виправимо та довідку складемо.
4. Первинний документ і його обов"язкові реквізити. Договір - це не первинний документ.
5. Вартість: первісна, амортизована, справедлива, оціночна, балансова, залишкова, ліквідаційна, справедлива, відновлювальна, історична, дисконтована.
6. Основні засоби: придбаємо, введемо в експлуатацію, визначимось з амортизацією, нарахуємо амортизацію, а потім продамо, розламаємо та утилізуємо.
7. Типові первинні документи в бухгалтерському обліку для різних господарських операцій з основними засобами.
8. Запаси: придбаємо, введемо в експлуатацію, передамо у виробництво, спишемо, продамо, роздамо і просто використаємо.
9. Типові первинні документи в бухгалтерському обліку для різних господарських операцій з запасами.
10. Чим товар відрізняється від готової продукції? 
11. Розрахунки по заробітній платі. Нарахування, виплата, документальне оформлення.
12.Для чого потрібна інвентаризація? Як часто її слід проводити та чкими документами оформлювати.

 

ДЕНЬ 2.  Вчимося правильно читати фінансову звітність: спочатку слова, потім – словосполучення, а далі - речення.

1. Розшифруємо декілька шифрів або що означають абревіатури: НП(С)БО, П(С)БО, МСБО, МСФЗ, IAS, IFRIC, IFRS, DipFR, АССА, САР, СІРА, IAB, МСА. І що таке Концептуальна основа?
2. А тепер відразу ж розглянемо фінансову звітність: з чого вона складається, яка буває, коли, кому, ким подається та що таке активи і зобов"язання.
3. Наказ про облікову політику: основний закон Підприємства.
4. Хто такий "дебітор" і хто такий "кредитор"? Коли покупець може бути кредитором, а продавець – дебітором? Короткострокова та довгострокова заборгованість. 
5. Чим власник відрізняється від інвестора і що таке "власний капітал" та "чисті активи"? Структура власного капіталу.
6. Чому будівлі, транспорт, меблі та навіть степлер, а також довгострокова дебіторська заборгованість  -це необоротні активи? 
7. Чому будівлі, транспорт, меблі та навіть степлер можуть також бути оборотними активами?
8. Що таке основний засіб? Чим основні засоби відрізняються від необоротних активів? 
9. А що таке нематеріальний актив? Чим відрізняються нематеріальні активи від матеріальних?
10. Облік і контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства та їх відображення у звітності

 

ДЕНЬ 3.  Знайомі слова - незнайомі дії, знайомі причини - неочікувані наслідки.

1. Ціна: договірна, звичайна, ринкова, придбання, продажу.
2. ПДВ –що це таке? Як правильно розрахувати ПДВ? Основні ставки ПДВ. Що таке податковий кредит, а що таке податкове зобов"язання? Чим податкове зобов"язання відрізняється від податкового зобов"язання, що підлягає сплаті в бюджет?
3. Чим постачання товарів відрізняється від реалізації товарів, а постачання послуг від продажу послуг?
4. Що таке СІА та складові формули для розрахунку ліміту? Що представляє із себе податкова накладна та чому так важливо її вчасно зареєструвати?.
5. В чому різниця між оподатковуваними операціями, звільненими від оподаткування та тими, що не є об"єктом оподаткування?
6. Імпорт та експорт товарів, імпорт та експорт послуг: в чому складність та як зрозуміти, чого хоче бухгалтер?
7. Згадаємо вчорашній день… Проаналізуємо всі дії з основними засобами та запасами з погляду оподаткування ПДВ.

  Запросто складемо баланс, розрахуємо податок на прибуток, здійснимо виплати нерезидентам та розберемо інші цікавинки.

1. Виручка, дохід, чистий дохід, собівартість, витрати, прибуток, чистий прибуток, прибуток від операційної діяльності – як правильно читати, те, що написано в фінансовій звітності?
2. Складемо власний Баланс (Звіт про фінансовий стан) та сформуємо Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) виходячи з власних субрахунків доходів, витрат та фінансового результату. 
3. Прибуток до оподаткування, фінансовий результат до оподаткування, податкові різниці, оподатковуваний прибуток.
4. Пов"язані особи: отримання кредитів, податкові різниці при нарахуванні відсотків.
5. Дивіденди, проценти, роялті – виплати на користь нерезидентів. Як читають Податковий кодекс  і Угоди про уникнення подвійного оподаткування бухгалтери?
6. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій: цінні папери, роялті, благодійність, задекларовані збитки минулих періодів, інші коригування, передбачені ст.140 ПКУ.

Новое на сайте

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.