ГоловнаПідвищення кваліфікаціїУправлінський облік. Фінанси. Бюджетування.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ"

ЗАПРОШУЄ з  30 березня по 20 квітня  2021 року

на вебінари з підвищення кваліфікації

Управлінський облік. Фінанси. Бюджетування

 Як організувати і впровадити в компанії в стислі терміни і з мінімальними ресурсами?

Протягом 7 занять по 2,5 години слухачі отримають максимально повну інформацію по впровадженню управлінського обліку та бюджетування в компанії.

Управлінський облік. Фінанси. Бюджетування. 1

Лектори :

Немировський Ігор

Керуючий партнер тренінгової та консалтингової компанії «Логолекс».
Спеціалізація: Стратегія. Підвищення ефективності і прибутковості бізнесу. Системний бізнес.

Старожукова Інна

Тренер-ПРАКТИК по розробці і впровадженню систем управлінського обліку і звітності (в ERP, 1с), бюджетування, оцінки результатів діяльності компанії за ключовими показниками ефективності, а також системи оплати праці за результатом KPI-мотивації.

ПРОГРАМА ВЕБІНАРІВ

Протягом 7 занять поговоримо про:

Аналіз фінансової звітності. Основні фінансові коефіцієнти

Як створити систему управлінського обліку та звітності

Організація управлінського обліку і основні управлінські звіти і основні kpi

Яка інформація повинна бути в управлінському обліку , вимоги до неї зацікавлених осіб: Ген. директора, ТОП менеджменту, мідл - менеджменту

Як поєднати бухгалтерський і управлінський облік . Відмінності бухгалтерського та управлінського обліків

План впровадження управлінського обліку. Визначення ключових вимог до управлінського обліку. Чек-лист вимог до УО

Розробка облікової політики, що має бути прописано

Кроки по впровадженню управлінського обліку

Прогнозування результатів діяльності підприємства за 10 хвилин і побудова операційних бюджетів

 РОЗКЛАД : 

1.  30 березня (вівторок, 18:30 - 21:00) 

2.  31 березня (середа, 18:30 - 21:00) 

3.  6 квітня (вівторок, 18:30 - 21:00) 

4.  7 квітня (середа, 18:30 - 21:00) 

5.  13 квітня (вівторок, 18:30 - 21:00) 

6.  14 квітня (середа, 18:30 - 21:00) 

7.  20 квітня (вівторок, 18:30 - 21:00)

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ:

Заняття 1, 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

Модуль розглядається на кейсах компаній з дистрибуції, виробництва, послуг

 1. Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу (ROE)

 2. Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційний, EBIT і чистого прибутку

 3. Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською / кредиторською заборгованостями

4. Рентабельність активів (ROA)

5. Операційний цикл і показники оборотності

6. Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності

7. Золоте правило економіки

8. Прибуток проти готівки. Різниця між потоком готівки і прибутком. Як зрозуміти де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей. Як гроші переміщаються в межах бізнесу.

9. Фінансова стійкість і ліквідність

Заняття 3, 4. ЯК СТВОРИТИ СИСТЕМУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 Модуль розглядається на прикладах документів: облікова політика, довідники

1.Яка інформація повинна бути в управлінському обліку , вимоги до неї зацікавлених осіб: Ген. директора, ТОП менеджменту, мідл - менеджменту · Блок 1. Інформація по KPI бізнесу, компанії / бізнес-напрямків. ; головних KPI успіху ·

Блок 2. Інформація по KPI транспортування  

Блок 3. Інформація по KPI роботи складів

 Блок 4. Інформація по KPI продажів

 Блок 5. Інформація по KPI в закупівлях

2. Як поєднати бухгалтерський і управлінський облік . Відмінності бухгалтерського та управлінського обліків

 • · наскільки це можливо і чи потрібно це робити
 • · основні відмінності управлінського обліку і бухгалтерського: відмінності в розрахунку прибутку, собівартості, витрат, доходів, які відмінності в довідниках, активах і пасивах і ін.
 • · Створення карт перенесення даних з бухгалтерського обліку на управлінський план рахунків (mapping)

3. План впровадження управлінського обліку. Визначення ключових вимог до управлінського обліку. Чек-лист вимог до УО

4. Розробка облікової політики, що має бути прописано

 • · Типові господарські операції управлінського обліку
 • · Консолідація інформації
 • · Опис рахунків управлінського обліку
 • · Корпоративна валюта

 · Метод обліку расходів: касовий, метод нарахування

 • · Облік основних засобів: первісна, залишкова вартість, методи амортизації
 • · Облік товарних залишків, правила формування собівартості, методи списання
 • · Облік дебіторської та кредиторської заборгованості, середньозважені відстрочки
 • · Облік доходів і витрат, відмінності затрат і витрат, капітальні та поточні; умовно- змінні і умовно-постійні та їх значення для аналізу прибутковості підприємства
 • · Класифікація витрат за місцями виникнення, носіями витрат, центрам фінансової відповідальності
 • · Облік курсових різниць
 • · Норми регламентних процедур: закриття рахунків, рознесення витрат, нарахування амортизації, тощо
 • · Довідники управлінського обліку

5. Кроки по впровадженню управлінського обліку

Заняття 5. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ і ОСНОВНІ УПРАВЛІНСЬКІ ЗВІТИ і ОСНОВНІ KPI

Модуль розглядається на прикладах управлінських звітів

1. 4 варіанти побудови управлінського обліку і як вибрати програмний продукт для ведення управлінського обліку. Чек - лист вибору програмного продукту

2. Основні процеси управлінського обліку

3. З чого починати постановку УО, 7 рівнів розвитку компанії

4. Хто повинен відповідати за організацію процесів збору, обробки і проведення операцій в обліку

 • · Хто повинен відповідати за розробку форм первинних документів, терміни їх надання та відповідальних
 • · Хто повинен визначати облікову політику
 • · Хто повинен відповідати за облікові функції: хто і які документи повинен вносити в програму
 • · Хто повинен відповідати за склад, форми і наповнення управлінських звітів

5. Регламентація управлінського обліку: Графіки документообігу, Положення про фінансово-економічній службі, Приклади положень, техкарт і регламентів

6. Правила управлінського обліку, про які не варто забувати

7. Кроки по впровадженню управлінського обліку

8. Управлінський Баланс - джерело інформації про інвестиції компанії і джерела їх формування:

 • · Балансова рівність, Аналіз балансу - чи нічого не загубилося
 • · Як отримати управлінський Баланс в програмі

9. Звіт про прибутки і збитки (ОПУ) - джерело інформації про економіку компанії:

 • · Проблема визнання доходів і витрат
 • · Формати звіту, Види діяльності. Витрати за видами діяльності

10. Звіт про рух грошових коштів (ОДДС) як інструмент управління грошовими потоками:

 • · Аналіз ефективності управління грошовими потоками
 • · Способи складання Звіту про рух грошових коштів: прямий і непрямий методи

11. Звіт за ключовими показниками ефективності для керівника або як за допомогою одного звіту оцінити результати діяльності компанії. Як перевірити коректність звітів, що Вам надаються. Взаємозв'язок трьох звітів і звіт по KPI для керівника

12. Управлінські звіти по бізнес процесах: продажу, транспортування, складування і зберігання (розглядаємо приклад)

Заняття 6, 7. Прогнозування РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 10 ХВИЛИН і ПОБУДОВА ОПЕРАЦІЙНИХ БЮДЖЕТІВ

 Модуль розглядається на практичному прикладі в Ексель

1. У чому різниця між прогнозами і бюджетами

2. Серйозні розмови про ефективність: Куди ми прийдемо в майбутньому році, якщо нічого не будемо змінювати.

 3. Що необхідно закласти в основу прогнозів і бюджетів: обмежувальні фактори, тенденції та гіпотези, три підходи до розрахунку планів

4. 6 підходів до планування продажів

5. Прогнозування і фінансова модель в 3-х сценаріях: прибутку, робочого капіталу та розрахунок потреби в фінансуванні бізнесу

6. Як управляти фінансовим показниками:

 • · оборотністю активів,
 • · маржею,
 • · операційними витратами,
 • · кредиторкою,
 • · методи управління грошовими потоками
 • · управління середньозваженими показниками
 • · точка беззбитковості при різних значеннях продажів, маржі, витрат
 • · операційний і фінансовий леверидж
 • · ризики збільшення позикових коштів

7. Прогнозування на «0» основі для стартапів

8. Приклад, як вивільнити гроші з робочого капіталу

9. Вплив зниження рентабельності на можливості росту

10. Зростання цін і можливе зниження продажів

11. Зниження цін і необхідного зростання продажів

12. Побудова операційних бюджетів за 3 дні для 1 бізнес-напрямку (кейс)

 • · Які вихідні дані і гіпотези потрібні для формування бюджетів
 • · Майстер бюджет: Бюджет за прибутком, Бюджет по балансовому листу, Бюджет руху грошей, Прогноз по KPI
 • · Розрахунок потреби у фінансуванні
 • · Бюджет продажів з використанням індексу сезонності

 · Бюджет валового прибутку і собівартості реалізації

 • · Бюджет операційних витрат
 • · Бюджет надходжень від клієнтів і дебіторської заборгованості
 • · Бюджет товарних залишків та закупівель
 • · Бюджет оплат постачальникам і кредиторської заборгованості
 • · Бюджет оплат операційних бюджетів
 • · Приклад планування товарних залишків, закупівель поставок з довгим плечем поставок 

 

ВЕБІНАРИ з 30 березня по  20 квітня з 18.30 до 21.00

Управлінський облік. Фінанси. Бюджетування. 2    Ігор Немировський та Інна СтарожуковаУправлінський облік. Фінанси. Бюджетування. 3

   Протягом 7 занять по 2,5 години слухачі     отримають максимально повну інформацію по  впровадженню управлінського обліку та  бюджетування в компанії
РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація

за телефонами : (096)210 86 20(099)214 67 72(063) 148 46 18 

або пишіть нам info@bbo.com.ua

Наша мета - щоб наші тренінги, навчання, курси допомогли стати нашим слухачам найкращими професіоналами.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ».

Нове на сайті

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.