Запрошуємо до міжнародних сертифікацій  IAPBE

 Професійний міжнародний  бухгалтер   IAPBEПрофесійний міжнародний бухгалтер IAPBE 1

 

Мінімальні кваліфікаційні вимоги для претендентів на підготовку

за цією програмою з метою подальшого складання іспиту: Професійний міжнародний бухгалтер IAPBE 2022 2

- вищу освіту у сфері економіки, фінансів, аудиту, менеджменту (допускаються студенти, які закінчили три курси вищого навчального закладу); «Або»/«І»

- непрофільна вища освіта та стаж роботи не менше одного року у фінансово-економічній чи бухгалтерській сфері; «Або»/«І»

- стаж роботи не менше трьох років у сфері бухгалтерії.

Тренери:

Юлія Кловська

 Галина Соляр

 Дмитро Гарний

 Світлана Нестерова

програма навчання
розклад занять та умови навчання

Програма:

Податковий облік - Блок 1

 1. Податкове адміністрування в Україні
 • Права та обов'язки органів ДПС
 • Облік платників податків
 • Первинні документи в житті бізнесу
 • Податкове зобов'язання та сплата узгодженого податкового зобов'язання
 • Податковий період
 • Особливості різних видів перевірок та підстави їх проведення
 • Форма 20-ОПП
 • Надання документів перевіряючим, оформлення результатів перевірки
 • Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога
 • Строки давності та штрафні санкції
 • Пеня: хто обраховує, як її обчислювати та сплачувати

2. Податок на прибуток

 • Хто є платником податку на прибуток
 • База оподаткування та ставки податку, об'єкт оподаткування
 • Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
 • Наказ про облікову політику і її ключові аспекти, що впливають на фінансовий результат
 • Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
 • Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
 • Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 • Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю
 • Звільнення від оподаткування податком на прибуток
 • Збитки минулих періодів
 • Форми фінансової звітності та декларація з податку на прибутку: точки дотику

Практичні кейси:

 • Обчислення податкових різниць та податкові різниці для різних категорій платників
 • Працюємо зі збитками минулих періодів
 • Виправляємо помилки в облікових регістрах, у фінансовій та податковій звітності

3. Постійні представництва

 • Реєстрація та облік нерезидентів
 • Організовуємо роботу з нерезидентами
 • Обраховуємо прибуток постійного представництва до оподаткування
 • Постійне представництво звітує: яка форма звітності і куди звітуємо

Практичні кейси:

 • Ризики виникнення постійного представництва
 • Приклад звітування.

4.Контрольовані операції

 • Алгоритм ідентифікації та критерії контрольованих операцій
 • Контрольовані операції із сировинними товарами
 • Попереднє узгодження ціноутворення
 • Ділова мета та інші коригування з ТЦУ вплив на податкову і фінансову звітність
 • Звітність по контрольованим операціям
 • Контрольно-перевірочна робота з питань ТЦУ та судова практика
 • Використання аудиторського звіту під час здійснення податкового контролю з питань ТЦУ

Практичні кейси:

 • Практика податкових перевірок

5. Конструктивні дивіденди

 • Визначення конструктивних дивідендів
 • Оподаткування конструктивних дивідендів у різних ситуаціях, порядок та строки сплати
 • Вплив договорів про уникнення подвійного оподаткування на обрахунок суми конструктивних дивідендів
 • Аналіз практичних ситуацій

6.Контрольовані іноземні компанії

 • Визначення та ключові характеристики контролю над КІК
 • Структурування та переструктурування права власності
 • Податкові коригування прибутку КІК
 • Облік та звітність КІК
 • Оподаткування дивідендів та нерозподіленого прибутку КІК
 • Методи податкового контролю КІК
 • Штрафи та відповідальність контролера КІК

Практичні кейси:

 • Практичний приклад оподаткування дивідендів та нерозподіленого прибутку КІК

7.Податок на додану вартість

 • Хто є платниками ПДВ
 • Обов'язкова і добровільна реєстрація платником ПДВ
 • Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки
 • Об'єкт оподаткування
 • Місце постачання товарів та послуг
 • Дата виникнення податкових зобов'язань та визначення бази оподаткування
 • Податкова накладна
 • Коригування податкових зобов'язань та розрахунок-коригування
 • Різні категорії операцій: оподатковувані, неоподатковувані, звільненні
 • Податковий кредит: дата виникнення та підстави
 • Компенсуючі податкові зобов'язання
 • Електронне адміністрування ПДВ
 • Порядок складання декларації з ПДВ

Практичні кейси:

 • Працюємо із декларацією з ПДВ

8.Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок

 • Нарахування та виплата доходів фізичних осіб
 • ПДФО: оподатковуваний дохід, об'єкт, ставки, податкова соціальна пільга, оподаткування заробітної плати
 • Військовий збір: база оподаткування, оподатковувані/неоподатковувані доходи, звітність
 • ЄСВ: категорії застрахованих осіб, база нарахування, звітність та штрафні санкції

9.Єдиний податок

 • Вибір ЄП як системи оподаткування
 • Критерії віднесення до різних груп та особливості первинної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності
 • Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.
 • Особливості системи ЄП 2% на період воєнного часу
 • Зміна групи ЄП: право і обов'язок
 • Наслідки переходу на загальну систему оподаткування
 • Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП

Практичні кейси:

 • Приймаємо рішення у конкретних ситуаціях що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?
 • Складаємо декларацію єдиноподатника

10. Загальна система оподаткування для підприємців

 • Перехід на загальну систему оподаткування
 • Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування
 • Критерії відповідальності для визнання витрат
 • Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку
 • Заповнення книги обліку доходів і витрат

Практичні кейси:

 • Складаємо декларацію загальносистемника

11. РРО/ПРРО

 • Які розрахунки вимагають застосування РРО/ПРРО
 • Що є розрахунковою операцією, в тому числі при дистанційних розрахунках
 • Реалізація товарів в інтернеті та розрахунок карткою
 • Тонкощі фіскальних чеків
 • Заповнюємо ф. № ЗВР-1

12. Акцизний податок

 • Хто є платниками акцизного податку, їх реєстрація
 • Об'єкти, ставки акцизного податку
 • Порядок і терміни оплати
 • Акцизна накладна та система електронного адміністрування пального

13. Екологічний податок

 • Хто є платником екологічного податку
 • Об'єкти та ставки екологічного податку
 • Тонкощі заповнення звітності

14. Транспортний податок

 • Платники транспортного податку
 • Ставки та об'єкти оподаткування
 • Нюанси заповнення звітності
 • Судова практика з транспортого податку

15. Рентна плата

 • Склад рентної плати
 • База та об'єкт оподаткування
 • Платники рентної плати
 • Подання декларації і строки сплати рентної плати

16. Плата за землю

 • Платники плати за землю
 • Об'єкти та база оподаткування
 • Порядок обчислення плати за землю
 • Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки
 • Звітування

17. Режим "Дія Сіті"

 • Критерії, умови статусу набуття, процедурні питання
 • Особливі правила оподаткування резидентів такого статусу: податок на прибуток чи податок на виведений капітал
 • Можливість обрання моделі співпраці із фізичними особами: гіг-контракт, трудовий договір, цивільно-правовий договір з ФОП

Бухгалтерський облік (Міжнародна практика) - Блок 2

 • Принцип подвійного запису
 • Класифікація рахунків: активи, зобов'язання, капітал, доходи та витрати
 • Кореспонденція рахунків
 • Складання пробного балансу

Фінансовий облік - Блок 3

 1. Бухгалтерські принципи та припущення
 2. Класифікація активів та зобов'язань
 3. Облік запасів
 4. Надходження
 5. Методи оцінки
 6. Вибуття
 7. Облік основних засобів
 8. Амортизація
 9. Ремонт та покращення

10. Облік дебіторської заборгованості

11. Резерв по сумнівним боргам

12. Облік зобов'язань

13. Визнання доходів та витрат

14. Коригування – Передоплати та нарахування

15. Облік реалізації запасів (послуг)

16. Облік витрат на виробництво

17. Адміністративні витрати

18. Витрати на збут

19. Облік операцій в іноземній валюті

20. Облік власного капіталу

21. Фінансова звітність підприємств

22. Звіт про фінансове становище

23. Звіт про сукупний дохід

24. Звіт про рух грошових коштів

25. Виправлення помилок та внесення змін до фінансової звітності

26. Основи фінансової математики

Управлінський облік – Блок 4

1 БЛОК

Облік витрат для прийняття рішень та контролю

Причини використання обліку витрат

 • Роль управлінського обліку
 • Розуміння принципів обліку
 • Мета управлінського обліку
 • Управління та облік витрат

Причини використання обліку витрат

 • Метод повного поглинання витрат
 • Маржинальний метод
 • Вплив на ціноутворення

Попроцесний метод облік витрат (АВС метод)

 • Сучасне виробниче середовище
 • Нормативна карта витрат за АВС
 • Переваги та недоліки АВС

Інші методи обліку витрат

 • Облік спільних витрат
 • Облік пропускної спроможності
 • Облік витрат на цифрові продукти

Аналіз відхилень

 • Відхилення витрат за прямі матеріали
 • Відхилення витрат на оплату прямої праці
 • Відхилення змінних накладних витрат
 • Відхилення постійних накладних витрат
 • Відхилення щодо реалізації

Подальший аналіз відхилень

 • Відхилення за обсягом реалізації
 • Планові та операційні відхилення
 • Метод зворотного розрахунку

Бюджетування та бюджетний контроль

Основи бюджетування

 • Цілі бюджетування
 • Основи бюджетування
 • Функціональні та зведені бюджети
 • Альтернативні методи бюджетування

Методи прогнозування

 • Аналіз часових рядів
 • Лінійна регресія
 • Мінімаксний метод

Бюджетний контроль

 • Виявляє та випереджає контроль
 • Фіксовані та гнучкі бюджети
 • Поведінкові аспекти бюджетування

Ухвалення короткострокових комерційних рішень

Прийняття рішень та релевантні витрати

 • Релевантні витрати
 • Типи управлінських рішень
 • Врахування якісних факторів при прийнятті рішень

Аналіз беззбитковості

 • Аналіз беззбитковості для одного продукту
 • Аналіз беззбитковості для асортиментного ряду
 • Графічне відображення беззбитковості
 • Аналіз чутливості у CVP-аналізі

Лінійне програмування

 • Основи лінійного програмування
 • Графічний метод
 • Тіньова ціна

Ризик та невизначеність у короткостроковій перспективі

 • Параметри оцінки ризику
 • Робота в умовах невизначеності
 • Стандартне відхилення
 • Дерево рішень

Бухгалтерський та виробничий облік на підприємстві – Блок 5

 1. Формування собівартість – з чого почати – розуміння собівартості: що, де, коли.
 2. Облік витрат за виробництво - розрахунок собівартості і методи калькуляції - порядок відображення витрат за виробництво на рахунках бухгалтерського обліку
 3. Облік та розподіл прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та інших прямих витрат
 4. Облік загальновиробничих витрат
 5. Облік допоміжного виробництва
 6. Облік природних втрат - відходів, виробничого шлюбу
 7. Облік готової продукції
 8. Облік незавершеного виробництва
 9. Облік реалізації готової продукції

10. Облік витрат за методом директ-костинг

МСФЗ (базовий рівень) – Блок 6

 1. Концептуальні засади фінансової звітності.
 2. IAS 1 «Подання фінансової звітності».
 3. 5 елементів та 5 компонентів звітності: Активи, Заборгованість, Капітал, Доходи, Витрати.
 4. Звіт про фінансове становище.
 5. Елементи балансу, їх визнання та оцінка.
 6. Звіт про сукупний дохід та звіт про зміни у власному капіталі.
 7. Структура та зміст звітів.
 8. IAS 2 "Запаси".
 9. IAS 16 "Основні засоби".

10. IAS 37 "Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи".

11. IFRS 15 «Виторг за договорами з покупцями»

12. IAS 7 «Звіт про рух коштів». Звіт про рух коштів. Методика складання звіту. Розкриття інформації.

13. IAS 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

Правове регулювання господарсько-економічної діяльності організації в Україні. Сучасний підхід з актуальною практикою - Блок 7

Заняття 1

Створення комерційних підприємств та неприбуткових організацій у 2022 році. Особливості реєстрації ТОВ, ФОП, благодійних організацій та громадських об'єднань в умовах воєнного стану.

Створення бізнесу: як правильно вибрати форму його ведення та не допустити помилок? Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Статут ТОВ: строки формування статутного капіталу, строки виплати дивідендів, значні правочини, повноваження органів управління ТОВ та інші положення, які необхідно врегулювати у статуті згідно із законодавством. Вибір системи оподаткування ТОВ.

Основи корпоративних відносин та корпоративні спори. Права учасників ТОВ, можливості "міноритарних" учасників впливати на діяльність підприємства, порядок прийняття рішень вищим органом управління та рекомендації на випадок конфлікту між партнерами. Відчуження частки та вихід зі складу ТОВ. У яких випадках учасника можна виключити зі складу товариства без його згоди? Виконавчий орган (директор, дирекція), його повноваження та їх обмеження. Значні правочини та правочини із зацікавленістю.

Фізична особа-підприємець: вибір системи оподаткування та державна реєстрація ФОП. Як організувати партнерство у бізнесі з використанням ФОП?

Благодійні організації та громадські об'єднання: мета створення, особливості державної реєстрації та ведення діяльності.

Заняття 2

Наймані працівники та оплата праці. Особливості регулювання трудових правовідносин в умовах воєнного часу.

Приймаємо персонал на роботу. Наймані працівники фізичної особи-підприємця та підприємства. Порядок оформлення працівника. Коли вигідно використовувати цивільно-правовий договір та які ризики при цьому треба враховувати? Альтернативні правові конструкції з найму персоналу: практика аутстаффінгу в Україні, аналіз судових рішень.

Регулювання трудових відносин: посадові інструкції, необхідна кадрова документація, а також документи, без яких можна обійтися.

Звільнення працівника: юридичні формальності. Як уникнути правових конфліктів? Аналіз судової практики.

Майнова відповідальність працівника за трудовим договором та цивільно-правовим договором.

Найм та звільнення в умовах воєнного стану в Україні. Призупинення дії трудового договору, неповний робочий день, відпустка без збереження заробітної плати та інші способи економії в нинішніх умовах.

Заняття 3

Організація договірної роботи та основи претензійно-позовної роботи.

Традиційний письмовий договір, укладання договорів із використанням електронної пошти, практика роботи "без договору" (за усними договорами). Чим електронний підпис відрізняється від ЕЦП?

Рамкові та разові договори. Змішаний договір. "Особлива" частина Цивільного кодексу України: як навчитися нею користуватися для укладення юридично грамотних договорів?

Забезпечуємо виконання зобов'язань за договором: неустойка, порука, застава, утримання, аванс та інші способи забезпечення.

Стягнення боргів. Як підготуватись до суду? У яких випадках стане в нагоді претензійний порядок врегулювання спорів? Як оцінити доказову базу та спрогнозувати результат судового розгляду? Вчимося користуватися Єдиним реєстром судових рішень.

Обставин непереборної сили (форс-мажор). Особливості застосування у 2022 році.

Сучасне розуміння договірних правовідносин у практиці Верховного Суду.

Заняття 4

Зміст та оформлення господарських операцій. Первинні документи бухгалтерського обліку очима юриста.

Господарська операція – ключовий юридичний факт для оподаткування діяльності організацій та ФОП. Принцип пріоритету змісту господарської операції над формою (Substance over Form): як він реалізується в ході податкових перевірок і що про це думають вищі судові інстанції? Ділова мета (розумна економічна причина) господарської операції: зміна у законодавстві останніх років та еволюція судової практики в Україні.

Як змінилися практика та законодавство щодо первинних документів бухгалтерського обліку в останні роки? Первинні документи та докази здійснення господарської операції. Обов'язкові реквізити первинних документів. Окремі документи, які можна розглядати як первинні: акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, інші.

Нереальні (безтоварні) операції, фіктивні та удавані угоди (правочини). Виявлення податковими органами безтоварних операцій під час планових та позапланових перевірок. Алгоритм доведення реальності (товарності) господарської операції під час оскарження рішень податкових органів у суді. Особливості оскарження статусу ризикового платника податків, «розблокування» податкових накладних та доведення податковим органам реальності операції та діяльності суб’єкта в цілому.

Первинні документи в практиці розгляду спорів адміністративними та господарськими судами.

Заняття 5

Перевірки контролюючих органів та фінансовий моніторинг банків.

Особливості податкових та інших видів перевірок бізнесу в умовах воєнного стану та Covid-карантину. Частковий мораторій на перевірки та заборона застосування фінансових санкцій у 2022 році.

Категорії «контролерів» та їх правовий статус. Фіскальний контроль в Україні: перехід від вибіркових перевірок до автоматизованого моніторингу податкових зобов'язань.

Що потрібно знати про перевірки дотримання касової дисципліни та застосування касових апаратів у нинішніх умовах?

Планові та позапланові документальні перевірки органів ДПС. Перед Перевірочний моніторинг (запити, виклики до податкових органів та ін.)

Перевірки Держпраці. Неоформлені працівники, інші порушення законодавства про працю. Штрафні санкції та їхнє оскарження.

Банківський фінансовий моніторинг як складова сучасного "фіскального контролю".

Безпідставно проведені перевірки та процедурні порушення у процесі здійснення держнагляду як підстава для скасування штрафних санкцій за наслідками таких перевірок. Судова практика Верховного Суду.

BAS Бухгалтерія: бухгалтерський та податковий облік - Блок 8

 1. Запуск програми. Основні первинні налаштування.
 2. Внесення інформації про організацію. Створення облікової політики.
 3. Відображення перенесення початкових залишків за допомогою спеціальних документів введення початкових залишків.
 4. Знайомство з довідниками: Контрагенти, Номенклатура, Склади (місця) зберігання.
 5. Аналітичний облік відобрадження документів купівлі: введення рахунків фактур, видаткових накладних отриманих, актів про отримання послуг.
 6. Відображення операцій продажу: виставлення рахунків на оплату клієнтам, формування видаткових накладних, формування актів про надання послуг.
 7. Аналітичний облік складських операцій: відображення операцій інвентаризації товарів, оприбуткування надлишків, списання нестачі. Відображення списання матеріалів на власні потреби.
 8. Облік грошових котів: відображення розрахунків з постачальниками та покупцями, відображення готівкових операцій та операцій з підзвітними особами.
 9. Відображення кадрового обліку за допомогою програми.
 10. Нарахування та виплата заробітної плати. Первинні налаштування обліку заробітної плати.
 11. Облік необоротних активів. Відображення куплівлі основних засобів та введення в експлутацію.

Кодекс Професійної Етики – Блок 9

Вивчення Кодексу Професійної Етики.

Професійний міжнародний  бухгалтер   IAPBE

 МОДУЛІ ТА ПРОГРАМА:

Онлайн та записи з матеріалами
Кількість занять:
 47

Кількість академ. годин: 150

 1.Податковий облік/Податкова практика України

2.Бухгалтерський та фінансовий облік

3.Управлінський облік/Бухгалтерський управлінський облік (Бухгалтер управлінського обліку)

4.Бухгалтерський та виробничий облік на підприємстві

5.МСФЗ (базовий рівень)

6.Правове регулювання господарсько-економічної діяльності організації в Україні

7.Кодекс Професійної Етики

8.Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку. BAS Бухгалтерія

Графік занять уточнюйте у адміністратора

за телефонами:  (096)210 86 20,  (099)214 67 72,  (063) 148 46 18 

або пишіть нам:  info@bbo.com.ua

Професійний міжнародний бухгалтер IAPBE 2023

Сертифікати:

Після підготовки учасник отримує сертифікат від міжнародного центру підвищення кваліфікації «Alterra»

Матеріали:

У вартість навчання включено: онлайн-участь, записи всіх занять (доступ до яких не обмежений у часі), методичний матеріал, підтримка лектора та адміністраторів протягом усього навчання, закрита телеграм-група з лектором.

Мова викладання: українськ блок «Управлінській облік» - російська

Навчання складається із 9 блоків: 7 блоків вивчається у запису і 2 блоки (податки та право)- онлайн.

 Професійний міжнародний  бухгалтер   IAPBE  

Неймовірна спеціальна пропозиція для підтримки українських фахівців:Професійний міжнародний бухгалтер IAPBE 2022 3

Ініціатор - міжнародна організація "International Alliance of Professional Business Elites" (IAPBE).

Альянс засуджує збройну агресію та війну, з якою зіткнуласяУкраїна та хоче підтримати наш мужній народ.

Тому задля підтримки та розвитку українців робить небувалу раніше фінансово-вигідну пропозицію до кінця військового положення і воєнного стану в Україні:

РЕЄСТРАЦІЯ на навчання та докладна інформація

за телефонами:  (096)210 86 20,  (099)214 67 72,  (063) 148 46 18 

або пишіть нам:  info@bbo.com.ua

Наша мета - щоб наші тренінги, навчання, курси допомогли стати нашим слухачам найкращими професіоналами.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ШКОЛА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ». 

Нове на сайті

Людський капітал

Це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації.

Гері Стенлі Беккер, американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р.