Тренинг Финансовый Анализ  - 20 часов

 Понятие успешного бизнеса. Концепция управления стоимостью компании. 6 часов

Цели и содержание финансового анализа.
Источники информации для анализа.

Финансовая отчетность и ее приведение к аналитическому виду.
Баланс. Таблица ликвидности.
Отчет о прибылях и убытках.
Отчет о движении денежных средств. Прямой и косвенный метод.
Недостатки финансовой отчетности, приемы манипуляции.
Экспертные оценки.

Оценка стоимости бизнеса.

Практикум: Составление финансовой отчетности.

Тестирование (20 вопросов по пройденному материалу)

 

Анализ финансовой отчетности. 4 часа

Вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ.

Связь структуры активов и эффективности деятельности.

Источники финансирования, их структура и риски. Финансовая устойчивость.

Доходы и расходы. Уровни финансового результата. Анализ структуры и динамики.

Структура отчета ДДС и этапы жизненного цикла компании.

Показатели операционного, финансового и полного рычага (левериджа).

Методы учета влияния налогов и инфляции.

Практикум: Анализ финансовой отчетности

Тестирование (20 вопросов по пройденному материалу)

 

Анализ с помощью финансовых коэффициентов. 5 часов

Коэффициенты ликвидности.

Коэффициенты задолженности (финансового рычага).

Коэффициенты покрытия.

Коэффициенты деловой активности.

Коэффициенты рентабельности.

Коэффициенты рыночной стоимости компании.

Двухфакторная модель рентабельности активов.

Трехфакторная модель рентабельности собственного капитала.

Анализ резервов повышения эффективности деятельности компании.

Практикум: Коэффициентный анализ.

Практикум: Расчет размера дебиторской задолженности, которую компания может себе позволить.

Тестирование (20 вопросов по пройденному материалу)

 

Выработка управленческих решений на основе финансового анализа. 5 часов

Сбалансированный рост.

Прогнозирование перспективных финансовых показателей на основании фактических.

Показатели экономической прибыли (RI, EVA, TSR)

Организация системной аналитической работы в компании.

Практикум: Определение размера финансирования, необходимого для обеспечения деятельности компании. Сколько денежных средств можно вывести из бизнеса.

Тестирование (20 вопросов по пройденному материалу)

Контрольная работа


Финансовый анализ 3

 Финансовый анализ 1

    РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ»                                   

      по телефонам: (096)210 86 20, (099)214 67 72, (063) 148 46 18         Ольга Зиоменко

Финансовый анализ 2Новое на сайте

 • Річна звітність медичного КНП: фінансова, неприбуткова, з ПДВ, за пільгами
  Цей семінар стосується абсолютно усіх медичних закладів країни:

  Тому що відбувається процес переходу від статусу бюджетної установи до статусу комунального некомерційного підприємства: новий бухоблік, нова фінзвітніть, нові підходи до заповнення неприбуткового звіту, нова система оплати праці та ще багато чого.
  Будуть розглянуті питання, що допоможуть при складанні річної фінансової та податкової звітності медустанов за 2019 рік.
 • Дисконтування та його застосування в бухгалтерському обліку
  Поговоримо з експертом про Дисконтування в П (С) БО: революційне зближення МСФЗ і національних стандартів, застосування наказу Міністерства фінансів України №379 від 16.09.2019), розглянемо на практичних прикладах: розрахунки на цифрах і відображення в обліку.
 • СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ в 1с Бухгалтерія , УТП, УВП Теорія в практиці.
  ПРИХОДЬТЕ! БУДЕ ВСЕ про ВСЕ. Всім практикам від практика : як поєднати теорію і роботу в 1С Бухгалтерія , УТП, УВП:
  бажаєте поставити нову конфігурацію 1С і не знаєте, на чому зупинити Ваш вибір
  - не бачите різниці між плановою та фактичною собівартістю
  - маєте давальницьку сировину та / бо віддаєте свою сиробину на переробку
  - дивуєтесь, навіщо при заповненні документів реквізит «підрозділ» є обов’язковим полем для заповнення
  - надалі ручними операціям зводите фінансовий результат
  - слова «брак, простій, нестача, переробка, відходи» викликають у Вас бажання покинути займатись бухгалтерією
  - ваше підприємство виготовляє продукцію, надає послуги, виконує роботи, а в обліку не присутні 231 і 91 рахунки виробництва і Ви переконані, що вони «не для вас»
  Ці та інші питання ви зможете розглянути разом з практиком- експертом Христиною Зазулею.

Человеческий капитал

Это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование, накопление профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск информации.

Гэри Стэнли Беккер, американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1992 г.